What problem do you want to help solve?

The Lab is a community space, a place where you can come and learn something new, discuss ideas, host events, or volunteer.

Our mission is to empower and inspire people to create change in their communities, develop a passion for learning, and promote cross-cultural understanding and compassion.

We do this by teaching critical thinking skills through our affordable English program, facilitating trainings and workshops for youth and local community members, hosting events and clubs, and partnering with local and international groups.

We hope we can collaborate together to improve the lives of everyone in Vietnam!

Recent Updates

2 days ago
Timeline Photos

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA
CÁC BẠN TÌNH NGUYỆN VIÊN QUỐC TẾ thiết kế và giảng dạy chương trình này.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Ảnh từ bài viết của The Lab

It was a wonderful day with new friends, good foods and good talks 🙂 #goodvibes

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
LGBTQ+ Bà Rịa - Vũng Tàu

[Thư Cảm ơn] Offline Board Game : "AI LÀ SÓI"
Thay mặt BTC NextGEN VuTa gửi lời cảm ơn các member đã đến và tham gia buổi offgame cùng chúng tôi. Trong quá trình tổ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Timeline Photos

[ Tiếng Việt bên dưới ]

"You're blowing my mind" - a quote from one of my students last night in our sociology class.

That's the thing about sociology, the more you study it, the more you ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

See you here!

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

[ Hỗ trợ truyền thông ]

Thư mời các bạn trong cộng đồng, những bạn bè, phụ huynh ủng hộ cộng đồng LGBT tại thành phố Vũng Tàu cùng xem phim với chúng ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
10 Ways to Reduce Waste | Zero Waste for Beginners

#zerowaste

Have you heard of the zero waste lifestyle? Today's video is a beginner's guide to zero waste: 10 tips for reducing waste! I'm so thankful to partner with Ec...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Harry Potter & The Sociological Imagination

KHÓA HỌC GIÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIÊM TÚC.
🙂
#harrypotterclass #HP02 #sociology
Lớp Xã Hội Học - Khóa học hè chuyên sâu 02 tháng!

Tada... vậy là khóa học mới đã ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
's cover photo

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY